สพป.ลำปาง เขต 1

สพป.ลำปาง เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ศธจ. ลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง