เอกลักษณ์ (Uniqueness) สพป.ลป.1

เอกลักษณ์ (Uniqueness) สพป.ลป.1

องค์กรดีมีคุณภาพ

An organization of the highest quality.