[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สพป.ลำปาง เขต 1

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.ลป.1

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์ 054-335068-9 ต่อ 49
โทรสาร 054-335065