[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สพป.ลำปาง เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ลป.1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์ 054-335068-9 ต่อ 13 , 14
โทรสาร 054-335065