[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศธจ.ลำปาง

ศธจ.ลำปาง Lampang Provincial Education Office.

แนะนำผู้บริหาร


นายธนาวัฒน์ คำราช

รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Banner Link
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Online
1
Today
12
Yesterday
64
This Month
1,856
Last Month
1,676
This Year
32,643
Last Year
33,433
Hit
22181

ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 (บรรจุชุดที่ 5) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-10.00 น. ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ดาวน์โหลด "ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)"

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
เรื่อง ขอแก้ไขสถานที่สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเอกชนในระบบ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวังลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)
บัญชีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว่าง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานศึกษาจังหวัดลำปาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ 2560
สรุปสาระสำคัญของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)) ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 7)
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 16/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรู้และความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค วันที่ 5 เมษายน 2560
ไฟล์ Powerpoint นำเสนอการจัดกรอบอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลังจากการเกลี่ยอัตรากำลังไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค
Powerpoint ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 มี.ค.60.ppt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)) ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3)
ประกาศเพิ่มเติมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยปี 2560 เพิ่มเติม
ประกาศมาตราการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
แผนผังการรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ศธจ.ลำปาง
ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปีการศึกษา 2557) (บรรจุชุดที่ 3)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
ศธจ.ลำปาง รับสมัครครูผู้ช่วย 2560
[แก้ไข] กำหนด วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
ประกาศอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1,2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 75 ราย
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
ประะกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 (แก้ไข)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่เกษียณอายุราชการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึษาธิการจังหวัดลำปาง อนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อนุมัติการย้ายข้าราชการครู ให้ดำรงตำแหน่งใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 , เขต 2 ,เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
เรื่อง กำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 38 ข (1) และ (2)
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม)  

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
เรื่อง การรับสมัครและการสรรหาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน
ในท้องถิ่นผู้แทนราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
เรื่อง กำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 38 ข(1) และ (2)
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อนุมัติการย้ายข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1,2,3 และ สพม.เขต 35

คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 1/2559
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สพป.ลำปาง เขต 1 สพป.ลำปาง เขต 2 สพป.ลำปาง เขต 3 สพม.35

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงนาม ณ วันที่ 8 เมษายน 2559

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 135/2559 แถลงข่าวการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ไฟล์ประกอบการแถลงข่าวของ รมว.ศธ. (การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค)

Download ไฟล์คลิก

เอกสำรประกอบกำรประชุม VDO Conference (คู่มือการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.)

Download ไฟล์คลิก
- ประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศธ.
- แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค
- แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

สามารถโหลดไฟล์แนบได้ด่านล่างนี้


1

ข่าวการศึกษา
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ