รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ลำปาง เขต 1